Support

LCFMs middle office varetager selskabets risikostyring, compliance samt afvikling.

Risikostyring og overvågning

I LCFMs risikostyring håndteres de markeds-, kredit-, likviditets- og operationelle risici, som naturligt opstår gennem LCFMs forretningsaktiviteter og som søges mitigeret eller kontrolleret. Håndteringen af de forskellige risici, omfatter identifikation, måling, monitorering og rapportering, som hver især afstedkommer forskelligartede opgaver.

LCFMs effektive kontrolmiljø understøttes af infrastrukturen, hvor overvågningen foregår i realtid. Eventuelle udfordringer kendes derfor i det øjeblik, de opstår. Live overvågning af risikorammer betyder, at udfordringer håndteres proaktivt til fordel for os selv og vores kunder.

Proaktiv compliance

En essentiel del for LCFMs forretning er at sikre os, at vi overholder gældende regler, såvel ekstern lovgivning som interne retningslinjer på tværs af organisationen. Således sigter vi som forretning efter at være på forkant med nye krav og reguleringer. Ligeledes indarbejdes dette kontinuerligt i politikker, retningslinjer og forretningsgange.

 

I forhold til SSI (Standard Settlement Instructions) henvises til vores Middle Office-afdeling (tlf.: +45 8730 1137 eller e-mail: mo@lcfm.dk)

Clearing og settlement

Lige såvel som at risikostyring og compliance er nøglebegreber hos os, så er punktlighed og ordentlighed overfor vores kunder det også. Dette er grundlaget for, at vi også har stort fokus på at sikre rettidig og korrekt afvikling af handler. Vi tilstræber, at vores kunder opnår til- og fragang af værdipapirer i depot, som er i overensstemmelse med indgåede aftaler. Derfor er vi først tilfredse, når vi er helt i mål og handlen er afviklet med kunden.

Professionel og fleksibel IT-infrastruktur

Igennem insoursing har vi adgang til stærke IT-kompetencer. Kernesystemet som understøtter hele handelscyklussen fra indgåelse af handel til afvikling af handel, rapportering mm. er ligeledes insourset. Det sikrer LCFM en yderst professionel og fleksibel infrastruktur, som er tilpasset selskabets specifikke behov.

HR

Medarbejderne i LCFM besidder samlet mange års erfaring fra den finansielle sektor samt høj faglighed inden for hvert deres felt – lige fra kunderelationer, trading, analyse osv. Vi har fokus på at højne det interne faglige niveau gennem medarbejderudvikling samt løbende at tilføje nye kompetente kræfter til virksomheden. Dette er for, at vi forsat kan opretholde den bedst mulige platform at operere ud fra samtidig med, at vi ønsker at sikre både motivation og engagement blandt vores medarbejdere. Desuden er det med til at sikre en kontinuerlig udvikling af organisationen, hvilket i sidste ende er med til at give LCFM en vedvarende edge i markedet.