Rådgivning på virksomhedsobligationer

Siden opstarten har LCFM specialiseret sig i analyse og rådgivning af virksomhedsobligationer inden for fire fokusområder; europæisk high yield, corporate hybrider, samt subordinerede udstedelser fra banker og forsikringsselskaber.

Teamets store erfaring, markedskendskab og en innovativ analyse er drivkræf-terne bag den værdiskabelse, der på daglig basis skabes for samarbejdspartnere, kunder og investorer. Mere specifikt tilbydes rådgivning inden for portefølje-sammensætning og timing, samt på den relative værdi inden for sammenlignelige enkeltudstedelser.

Innovativ analyse

Analysen i LCFM har en relativ og modelbaseret tilgang, som bidrager med et objektivt element i investeringsbeslutningen. Teamet forsøger så vidt muligt at kvantificere relevante faktorer, som oftest udspringer af teoretisk og fundamental kreditrisiko. Dette muliggør en hurtig og effektiv identificering af attraktive obligationer i markedet, samt et bud på timing af køb og salg.

Gennem mange års dybdegående analyse af de komplekse, subordinerede obligationsstrukturer har analysen desuden opbygget et stort kendskab til de strukturelle risikoelementer, der typisk driver merrenten i disse segmenter. Dette er i høj grad komplementerende til den modelbaserede tilgang.

Ovenstående er byggestenene i vores investeringsstrategi, der har givet gode resultater gennem flere år. Læs mere om hvordan vi anvender det i vores innovative kreditfond her

Ønsker du at høre mere omkring mulighederne inden for rådgivning på virksomhedsobligationer, er du velkommen til at kontakte os for at opstarte en dialog.

Yderligere information om rådgivning og handel med virksomhedsobligationer