Rådgivning på Realkreditobligationer

Med vores store netværk og erfaring har vi et grundigt kendskab til såvel de likvide, som de mindre likvide danske realkreditobligationer. På den baggrund arbejder vi løbende med rådgivning og investering i papirer, som giver et godt merafkast i forhold til de toneangivende likvide realer.

Det danske obligationsmarked har i de sidste par år været præget af negativ rente på statsobligationer og en lang række realkreditobligationer.

I det miljø ser vi stor værdi i rådgivning angående valg af specifikke obligationer, hvor risiko og afkast optimeres. Her tænkes på faktorer som renterisiko, udtrækningsrisiko, renteforventninger og horisontafkast, forud for investering i dette marked.

kontakt

Vi søger dialog med den enkelte kunde, og vi kommer gerne med konkrete vurderinger og investeringsforslag baseret på din nuværende sammensætning af beholdning samt risikoprofil og horisont.

Du er velkommen til at kontakte os for en sådan dialog.

Yderligere information om rådgivning og handel med realkredit- og statsobligationer