Obligationsforvaltning

LCFM har mange års erfaring med analyse, prisfastsættelse og handel med danske realkredit- og statsobligationer.

LCFM er som forvalter absolut orienteret, hvilket betyder, at vi sigter efter et stabilt positivt afkast, mere end at slå et givent benchmark med risiko for at levere et negativt afkast til vores kunder. 

Målet for os er at udnytte de prisfastsættelsesmæssige skævheder, der løbende opstår i markedet, mere end det er at forsøge at ”slå markedet” ved at køre risikoen i porteføljen op og ned med en høj transaktionsomkostning til følge.

Vi har i dag to typer af obligationsmandater på danske obligationer, som du kan læse mere om nedenfor.

likviditetsmandat

Likviditetsmandatet henvender sig til de kunder, som har en stor overskudslikviditet, og som ikke ønsker den store risiko, men som ønsker et højere afkast end det, de tilbydes på den løbende konto i deres pengeinstitut.

  • Investeringshorisonten her bør være 2-3 år.
  • Porteføljen sammensættes primært af korte konverterbare realkreditobligationer med en lav risiko (varighed).

traditionelt obligationsmandat

Traditionelt obligationsmandat henvender sig til de kunder som har en længere investeringshorisont, og som dermed også er villige til at løbe en højere risiko (varighed) for at få et højere afkast.

  • Investeringshorisonten bør være 4-5 år.
  • Porteføljen sammensættes primært af mellemlange og lange realkreditobligationer.

 

Vi søger dialog med den enkelte kunde, og vi kommer gerne med konkrete vurderinger og investeringsforslag baseret på din nuværende sammensætning af beholdning samt risikoprofil og horisont.

Du er velkommen til at kontakte os for en sådan dialog.