LCFM relative value fund

Om fonden

I sommeren 2018 åbnede der sig en mulig for at tilknytte unik, proprietær handelserfaring til LCFM.

I samarbejde med Nykredit Porteføljeadministration A/S kan vi derfor nu tilbyde LCFM Relative Value Fund Akk. i Kapitalforeningen Investin, med fokus på rentestrategier primært inden for det nordiske obligationsunivers, hvor konceptet er baseret på relativ værdi.

Målsætning

Vores klare førsteprioritet er at levere en afkast/risikoprofil, der afspejler vores kompetencer og dermed ligger helt i top, såvel absolut som relativ til tilsvarende hedgefonde.

Fondens målsætning er at generere et gnsn. afkast på 6-10 % pro anno over 3 år ved at investere i rente- og obligationsmarkedet ud fra en tilgang baseret på relativ værdi. Det forventede afkast er efter omkostninger, men før performance fee.

Mere end ’bare’ en hedgefund

Vi ønsker at inddrage vores investorer i tankerne bag såvel de enkelte investeringsstrategier samt den løbende performance.

Som investor i LCFM RVF bliver man en del af et netværk. Vi ønsker at opbygge et langvarigt fællesskab vha. god performance og klar kommunikation. Vores management-kompetencer i LCFM RVF bygger på et stort fagligt grundlag inden for såvel finansierings- som mikro- og makroteori, samt ikke mindst 2×30 års erfaring i risikostyring/håndtering – herunder gennem finanskrisen.

Vi mener, at det bedste bud på en succes må være kombinationen af høj faglighed, erfaring, personligt engagement og commitment samt ikke mindst langsigtede relationer baseret på tillid og troværdighed. Dét er netop strategien i LCFM og dermed også i LCFM Relative Value Fund.

Risikoforhold

Investering i LCFM RVF kan være forbundet med en risiko, der vurderes til 4 på risikoskala fra 1-7. Bemærk at denne risiko ikke er stationær og kan variere over tid. Investorer der ikke har en mellemlang til lang investeringshorisont og en middel til høj risikoprofil bør ikke investere i fonden.

Stamdata på LCFM RVF

Navn: LCFM Relative Value Fund Akk.

Fondskode/ISIN: DK0061122504

Den daglige indre værdi

Dato: 30-03-21

Indre værdi: 91,42

Officielle nøgletal

(Opgøres på tirsdagens lukkepriser hver onsdag)

Dato: 30-03-21

LCFM Relative Value Fund Akk.

Indre værdi: 91,42

Emissionspris: 92,33

Indløsningspris: 90,50