Investoroplysninger

I vores optik bør man allokere minimum 10-15 % af sin portefølje til alternative investeringer som for eksempel LCFM Relative Value Fund Akk. Som investor i LCFM RVF garanterer vi et professionelt set-up, en agil og robust platform samt fantastisk engagerede og motiverede medarbejdere.

LCFM RVF henvender sig primært til investorer med en lang investeringshorisont og med en risikovillighed, der er middel eller høj. Vi henvender os til den brede palette af investorer, med ønsket om en aktiv pleje og risikospredning, der vil have et stabilt alternativ til, og ikke korrelerende med, aktiemarkedet.

Hør mere om at blive investor

Hvis du ønsker at høre mere om at blive investor, eller blot at høre nærmere omkring mulighederne i LCFM Relative Value Fund, så tøv ikke med at kontakte os direkte.