Investeringsstrategi

Investeringsstrategien i LCFM RVF er baseret på at udnytte markedsuligevægt i den relative prisning mellem forskellige renteaktiver. Vi er opportunistiske i vores investeringstilgang, da vi betragter renteuniverset bredt og på tværs af produkter, renteområder og rentekurver, og vi lader os ikke begrænse af strategier med positiv carry.

Som investor i LCFM RVF får du en risikospredning af dine investeringer. Vores strategi er at skabe afkast ved at udnytte skævheder i prisfastsættelsen mellem realkredit- og statsobligationer. Vi investerer primært i realkreditobligationer i Danmark og Sverige, og vores risiko afdækkes ved modgående forretning i statsobligationer, futures, optioner eller swaps, hvor der søges en minimal rente og valutarisiko. Vi kører med en variabel gearing afhængig af vores vurdering af de givne muligheder, hvorfor den investerede kapital anvendes til sikkerhedsstillelse.