LCFM Credit fund

Om fonden

LCFM Credit Fund er en innovativ investeringsfond, som investerer i virksomhedsobligationer med fokus på de europæiske markeder. Fonden er et resultat af LCFMs unikke analysetilgang til kredit, teamets store know-how og et setup som sikrer lave omkostninger. Fonden udbydes i samarbejde med Nykredit Portføljeadministration A/S i Kapitalforeningen Investin.

Målsætning

Fonden har til formål, at give investorer et alternativ til gængse investeringsforeninger, og har et afkastmål på 6-9% p.a. over en 3-årig periode, hvilket dermed er på niveau med aktiemarkedet, men med mindre voldsomme udsving. Det forventede afkast er efter omkostninger men før performance fee.

unik og innovativ tilgang til kredit

LCFMs innovative tilgang til kredit sikrer et attraktivt afkast og en anderledes risikoprofil, som især adskiller sig fra andre kreditinvestorer på tre punkter;

  • En aktiv og dynamisk ageren på kreditmarkedet, som sikrer, at vi kan udnytte mulighederne, når de opstår
  • Et relativt mindset i forhold til prisfastsætning, som altid har potentialet for merperformance for øje
  • En dataorienteret analyse, som sikrer objektivitet i investeringsprocessen

Risikoforhold

Investering i LCFM Credit Fund kan være forbundet med en risiko, der vurderes til 4 på risikoskala fra 1-7. Bemærk at denne risiko ikke er stationær og kan variere over tid. Investorer der ikke har en mellemlang til lang investeringshorisont og en middel til høj risikoprofil bør ikke investere i fonden.

Fonden blev startet d. 30/06/2020 med en indre værdi på 100

Stamdata på LCFM Credit Fund

Navn: LCFM Credit Fund Akk. – Kl A

Fondskode/ISIN: DK0061276227

Navn: LCFM Credit Fund Akk. – Kl W

Fondskode/ISIN: DK0061276300

Den daglige indre værdi

30-09-2022

LCFM Credit Fund Akk. - Kl A:

84,98

LCFM Credit Fund Akk. - Kl W:

84,4Officielle nøgletal

(Opgøres på tirsdagens lukkepriser hver onsdag)

Dato: 27-09-2022

LCFM Credit Fund Akk. – Kl A:

Indre værdi: 87,81

Emissionspris: 88,25

Indløsningspris: 86,93

LCFM Credit Fund Akk. – Kl W:

Indre værdi: 87,21

Emissionspris: 87,64

Indløsningspris: 86,34