Investeringsstrategi

LCFM Credit Fund investerer ud fra strategier, som er blevet udviklet, implementeret og finpudset siden LCFMs opstart i 2014, hvor alt tager udgangspunkt i en relativ betragtning. Investeringsstrategierne udnytter de mange skævheder og muligheder som opstår i kreditmarkedet, hvilket de sidste 5-6 år har resulteret i, at LCFMs kreditportefølje konsistent har leveret overperformance relativt til det brede kreditmarkedet.

Investeringsområderne er de højt forrentede segmenter i det europæiske kreditmarked, hvilket inkluderer High Yield obligationer og subordinerede obligationer fra finansielle og ikke-finansielle virksomheder. For at udnytte potentialet i strategierne til fulde, gør fonden brug af gearing i en grad, der øger afkastprofilen til et niveau lig aktier. Gearingen anvendes dynamisk, og vil derfor svinge mellem 0-1x alt efter hvor store muligheder, der er i vores investeringsunivers samt hvor stort afkastpotentiale, vi generelt ser i kreditmarkedet. For bedre at kunne styre den ekstra risiko, som denne gearing giver, gøres der brug af afdækningsstrategier, der hurtigt og billigt kan justere fondens markedsrisiko til det niveau, vi finder passende.