LCFM corporate bondS

Om fonden

LCFM Corporate Bonds er en innovativ investeringsfond, som investerer i virksomhedsobligationer med fokus på de europæiske markeder. Fonden er et resultat af LCFMs unikke analysetilgang til kredit, teamets store know-how og et setup som sikrer lave omkostninger. Fonden udbydes i samarbejde med Nykredit Portføljeadministration A/S i Kapitalforeningen Investin.

Målsætning

Fonden har til formål, at give investorer et alternativ til gængse investeringsforeninger indenfor kreditmarkedet, og har et afkastmål på 4-5% p.a. over en 3-årig periode. Det forventede afkast er efter omkostninger men før performance fee.

Fonden blev startet d. 18/06/2019 med en indre værdi på 100

Stamdata på LCFM Corporate Bonds Akk. KL A

Navn: LCFM Corporate Bonds Akk. – KL A

Fondskode/ISIN: DK0061675436

Den daglige indre værdi

12-05-2022

100,69

Officielle nøgletal

(Opgøres på tirsdagens lukkepriser hver onsdag)

Dato: 17/05/2022

LCFM Corporate Bonds Akk. – KL A

Indre værdi: 100,96

Emissionspris: 101,46

Indløsningspris: 100,20