Investoroplysninger

LCFM Corporate Bonds henvender sig primært til investorer med en lang investeringshorisont og med en risikovillighed, der er middel eller høj. Vi henvender os til den brede palette af investorer, med ønsket om en aktiv pleje og risikospredning indenfor en aktivklasse hvor høje minimumsinvesteringer sætter begrænsninger for dette. 

Investering i LCFM Corporate Bonds skal tages ud af det risikobudget den enkelte investor har til risikoaktiver som for eksempel aktier. Risikoen i LCFM Corporate Bonds er dog lavere end aktier.

Hør mere om at blive investor

Hvis du ønsker at høre mere om at blive investor, eller blot at høre nærmere omkring mulighederne i LCFM Corporate Bonds, så tøv ikke med at kontakte os direkte.