unik og innovativ tilgang til kredit

LCFMs innovative tilgang til kredit sikrer et attraktivt afkast og en anderledes risikoprofil, som især adskiller sig fra andre kreditinvestorer på tre punkter;

  • En aktiv og dynamisk ageren på kreditmarkedet, som sikrer, at vi kan udnytte mulighederne, når de opstår
  • Et relativt mindset i forhold til prisfastsætning, som altid har potentialet for merperformance for øje
  • En dataorienteret analyse, som sikrer objektivitet i investeringsprocessen

Virksomhedsobligationer

Vi er specialister i rådgivning og analyse af virksomhedsobligationer inden for fire fokusområder; europæisk high yield, corporate hybrider, samt subordinerede udstedelser fra banker og forsikringsselskaber…

Realkreditobligationer

Med vores store netværk og erfaring har vi grundigt kendskab til danske realkredit-obligationer. På den baggrund arbejder vi med rådgivning og investering i papirer, som giver et godt merafkast i forhold til likvide realer…

Obligationsforvaltning

LCFM er som forvalter absolut orienteret, hvilket betyder, at vi sigter efter et stabilt positivt afkast, mere end vi sigter efter at slå et givent benchmark med risiko for at levere et negativt afkast til vores kunder…

Behov for transparens og uafhængig rådgivning

“Det har været lidt af en drengedrøm at være med til at starte LCFM. I en finansiel verden, med mangel på transparens, er jeg overbevist om, at der er behov for en uafhængig rådgiver og forvalter inden for udvalgte nicheområder. Med fokus på erfaring og gamle dyder, såsom tillid og troværdighed, har vi et ønske om at skabe langvarige relationer til vores kunder og investorer.”

Allan Rank Jensen, direktør i LCFM

LCFM – det professionelle match

LCFM er et reguleret selskab under det danske finanstilsyn. Vi har, som et af de få fondsmæglerselskaber, godkendelse til at drive rådgivning, handel og forvaltning inden for de traditionelle aktivklasser. Vi har målrettet vores rådgivning og analyse på realkredit- og virksomhedsobligationer til professionelle investorer, herunder pensionskasser, fonde, foreninger samt større formuende kunder. Inden for vores nicheområder har vi endvidere lanceret en fond tilegnet professionelle og semiprofessionelle kunder. Vi ser vores fond, som en mulighed for at markedsføre LCFM mere bredt, og den vej rundt vækste med kunder og investorer som ambassadører.

Læs mere om vores fond her:

Medarbejdere

Medarbejderne i Lind Capital Fondsmæglerselskab besidder samlet mange års erfaring fra den finansielle sektor og en stærk innovativ tilgang inden for analyse og rådgivning. Du kan lære vores medarbejdere bedre at kende her.

“Ønsker handelsbordet at indgå handler med kunder, som endnu ikke er oprettet, løber vi dét stærkere for at få de formelle procedurer på plads inden handels-indgåelse – altid uden at gå på kompromis med de gældende krav.”

Jeppe Vissing, Senior Risk Manager i LCFM