VISION

Visionen for Lind Capital Fondsmæglerselskab kendetegner vores altovervejende fokus på værdiskabelse. Selskabets primære fokus er på virksomhedsobligationer, men i tråd med vores Open-minded værdi, skal dette ses som vores kommende fokus, frem for en afgrænsning af samarbejdsmuligheder.

At være den mest værdiskabende samarbejdspartner inden for virksomhedsobligationer

MISSION

Missionen for Lind Capital Fondsmæglerselskab afspejler vores styrker og formål:

Gennem stort markedskendskab, fleksibilitet og en innovativ analytisk tilgang skaber vi værdi for vores samarbejdspartnere

VÆRDIER

Overordnet afspejler vores værdier vores fokus på at skabe de bedste resultater for vores samarbejdspartnere, igennem en åben tilgang, og med afsæt i disses behov:

Winning – Vi er her for at skabe værdi

Co-operation – Vi tager altid afsæt i win-win

Open-minded – Vi er altid åbne over for nye muligheder